Miljø

For STS Biler A/S er miljø- og arbejdsmiljøforhold en væsentlig del af driften. Disse forhold er en naturlig del af arbejdsgangen og bliver prioriteret højt i virksomhedens beslutningsprocesser. Derfor har vi etabeleret miljøledelse efter retningslinierne i ISO 14001. 

Virksomheden forpligter sig til at overholde eksisterende lovgivning inden for miljø- og arbejdsmiljø. Vi forpligter os løbende til at forbedre miljøforholdene omkring virksomheden, herunder forebyggelse af forurening.

Vi har besluttet:

  • At arbejde for at spare på ressourcer som el, vand & varme
  • At anvende et minimum af miljø- og sundhedsfarlige kemikalier og personlige plejemidler i driften
  • At alle inddrages i miljøledelsen, så formålet står klart, og den enkelte motiveres
  • At behandle alle affaldstyper miljørigtigt og fokuseres på genanvendelse
  • At miljøpolitikken er tilgængelig for offentligheden.

STS Biler A/S mener at igennem disse tiltag vil opnå fordele for både miljø og mennesker

 

STS Biler vælger miljøet

Hos STS Biler gør vi noget for miljøet. Hvert år sætter vi os nogle miljømål, der f.eks. kan være, at vi har fokus på forbruget af el, vand og varme, og at vores mål er, at vi skal nedbringe vort forbrug med 5%.

Det kan også være, at vi vil skære ned på antallet af kemiprodukter, og at vi samtidig vælger at se på sammensætningen af grønne, gule og røde produkter. Vi vil helst bruge grønne produkter, i det omfang det kan lade sig gøre, da det er bedst for både medarbejderne og miljøet (dig).

 

Hvad foregår der bag dørene på dit autoværksted?

Vi vil alle sammen gerne have en miljørigtig bil, der har en god brændstoføkonomi, og sviner så lidt som muligt. Men har du tænkt på, hvad der foregår bag værkstedsdørene? Hvis du virkelig vil gøre noget godt for miljøet, skal autoværkstedets håndtering af forurenende produkter med i dine overvejelser i forbindelse med bilkøb.

Hvad nytter det at købe en miljørigtig bil, hvis der svines på livet løs med giftige kemikalier, og der ikke tages fornuftig hånd om det giftige affald? Der er reelle muligheder og valg, der kan gøre værkstederne grønnere. Derfor udarbejder vi i STS Biler hvert år grønne regnskaber, hvor vi måler registreringer og sætter nye mål for vores "grønne" indsats på de 5 autoværksteder i Holstebro, Herning, Skive, Ikast og Lemvig.

 

ISO14001 certificering

For at have et ISO14001 certificering, skal vi hos STS Biler A/S op til "eksamen" hvert år. Når det grønne-regnskab/miljøredegørelsen er lavet, får vi "besøg" af en ekstern person, for vores vedkommende er det Nordic Certifikation. De laver så audit (eksamen) på vores miljøsystem, og her kan man så bestå eller dumpe (STS Biler har hvert år bestået). Men det kræver indsats og konstant forkus, at have en ISO14001 cerfificering.