Klagemulighed

Skulle vi blive uenige om noget i vores samarbejde med dig, har du følgende klagemuligheder.

Klage i forbindelse med køb og reparation af bilerAnkenævn for biler

Lautrupvang 2
2750 Ballerup
www.bilklage.dk

 Forbrugerklagenævnet

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

(Klager i forbindelse med køb af udstyr og tilbehør til biler.)