STS Bilers
IldsjælePulje

Med bilhuse i Holstebro, Herning, Skive, Ikast og Lemvig dækker STS Biler A/S det midt- og vestjyske område, hvor vi har omkring 35.000 personer, familier, institutioner og virksomheder, som hver dag kommer fra A til B i deres Toyota. Her bringer de personer og varer rundt fra by til land, fra hav til fjord og fra hjem til arbejde og fritid.

Det gør STS biler til en del af mange midt- og vestjyders dagligdag. En dagligdag som vi gerne vil være en aktiv del af. Helt specifik vil vi gerne medvirke til at tænde områdets ildsjæle og de aktiviteter og initiativer i kultur-, forenings- og fritidslivet, som medvirker til at gøre det attraktivt at bo og leve i vores område.

Svært at vælge
STS Biler er i forvejen repræsenteret med en lang række sponsorater til flere af områdets større kultur- og sportsinstitutioner. Men vi får også et hav af forespørgsler om mindre sponsorater og støtte, faktisk flere hver eneste uge. Og ærlig talt; Det kan være svært at se forskel på de mange velmente forespørgsler, og hvad de faktisk betyder for modtagerne og det lokalområde, som de repræsenterer. Samtidig må vi også indrømme, at vores økonomi ganske enkelt ikke kan rumme alle forespørgsler. 

Derfor har vi valgt at etablere et koncept, hvor vi vil være mere skarpe på, hvad vi rent faktisk bakker op om.

Få del i puljen
Konceptet hedder STS Bilers IldsjælePulje, og tænkes at støtte lokale initiativer drevet af lokale ildsjæle. Ikke traditionelle sponsorater. Puljen består af op til samlet 75.000 kroner pr. år og tildeles udelukkende via ansøgninger, som beskriver ildsjælen(e)s indsats og projektets formål. 

2 gange pr. år samler vi op på ansøgningerne og uddeler ildsjælekronerne. Henholdsvis i marts og september. Dermed får vi lejlighed til at give ansøgningerne den rette opmærksomhed og prioritering, så vi rammer de ildsjæle, der brænder mest for deres ideer og projekter.

Hvem kan søge
Ansøgninger skal være fremadrettede og således IKKE vedrøre projekter, som allerede er afsluttet. Ansøgere og projekter skal høre hjemme i vores område.

Vores støtte vil typisk ligge omkring 5.000 kroner og kan maksimalt udgøre 10.000 kroner, og beløbet kan være til hel eller delvis dækning af formålet. Alle ansøgere får svar på deres ansøgning. Modtagerne skal være indforstået med at blive offentliggjort via pressen og forventes at medvirke til en historiefortælling om det støttede projekt/objekt på STS Bilers hjemmeside og sociale medier.

Alle ansøgninger bliver vurderet af STS Bilers direktør og afdelingsledere samt et mindre udvalg af eksterne repræsentanter fra sports-, forenings- og kulturlivet i vores område.

Sådan ansøger du:

Udfyld ansøgningsformularen herunder med de nødvendige oplysninger.

Ansøgninger til STS Bilers IldsjælePulje kan indsendes, når det passer dig, men skal være os ihænde senest 1. februar eller 1. august for at komme i betragtning til uddelingerne henholdsvis den 15. marts og 15. september. Tildelte ildsjælekroner udbetales umiddelbart efter disse datoer hvert år.

 

Indsendte oplysninger opbevares af STS Biler, indtil der fremsendes afslag eller det ansøgte er realiseret.

STS Biler kan kræve dokumentation for anvendelse af tildelt støtte til formålet, og såfremt projektet/objektkøbet ikke realiseres kræve støtten tilbagebetalt fra ansøger.

– Vi glæder os til at høre om dit projekt!

Ansøgningsformular