Til Menu  

STS Biler A/S var den første autoforhandler i Jylland, der blev ISO14001-certificeret.

Med denne godkendelse medfølger der en række krav til vores firma.

Her kan der bl.a. nævnes, at vi selvfølgelig har en forpligtigelse til at overholde alle eksisterende lovgivninger inden for miljø og arbejdsmiljø, som et autofirma er underlagt.

Vi har et system, hvor der bliver registreret, hvor meget kemi vi køber, og hvilke fareklasse disse er i. Så har vi hele tiden har fokus på, at der anvendes det mindst farlige produkt af hensyn til vores medarbejdere og miljøet. Vi registrerer også, hvor stor en mængde affald vi bortskaffer, og hvordan vores energiforbrug er, her tænkes på el – varme og vand.

Herudover forpligtiger vi os til, at vi hele tiden forbedrer miljøforholdene for vores firma og ikke mindst forebyggelse af forurening.